Persongalleri

”Ett angrepp på de rika och mäktiga…” Lennersand/Oja

Gyrisgården

Gyris Marit Eriksdotter (Marits farmor)

Enligt Lennersand/Oja föddes Gyris-Marit ca 1590. I boken låter jag henne bli lika gammal som kyrkhärbret, som daterats till 1588.

Tingsrätten dömde henne till döden, men hon avled i fängelset i Falun i januari 1669.

Gyris-Marit bodde i samma gård som sonen Gyris-Mats och hans familj. Tillsammans med den avlidne Nils Nilsson hade hon uppfostrat 5 barn till vuxen ålder:
Gyris-Mats Nilsson gift med Ris-Anna född ca 1612
Anna Nilsdotter född ca 1612-15 och avliden 1667 i Brunnsberg
Gulichs Olof Nilsson gift i Loka och far till Gullichs-Anna (?), född 1623
Gyris Nils Nilsson, far till Lissle-Mats, född 1625
Marit Nilsdotter gift med Bälter-Mats och mor till vittnande barn, född 1627

Citat om Gyris-Marit i historiska källor

Gyris-Mats Nilsson

Då kyrkböcker saknas har jag i boken låtit honom gifta sig med ?? i Kettisgården år???.
Enligt Lennersand/Oja föddes Marit Matsdotter 1645-50. I boken har jag låtit henne vara född i april 1648.
Tingsrätten dömde henne till döden. I hovrätten ställdes hon under Guds dom.

Mats Nilsson (Gyris-Mats) var hennes far. Enligt Lennersand/Oja finns det uppgifter om att Marit inte skulle vara dotter till Ris Anna. Någon födelsebok finns inte bevarad där det framgår vem som är Marits föräldrar. I boken kommer Marits mor från Kettisgården, men dör i barnsäng.

Marit släpps ur fängelset i april 1669. Samma höst tar hon ut lysning med Hindrik Arvidsson och gifter sig i juni 1670. I april 1671 föds dottern Anna. Mats föds 1673.

Både Marit och Hindrik dör 1675, när Åsen härjas av svält och sjukdomar.

Citat om Marit i historiska källor

Gullichs Olof Nilsson

Olof (1623-74) är gift med Anna Andersdotter (1627-1705). Anna är ensam arvtagare till sin fars (Gulichs Anders Larsson och Anna Matsdotter, båda 1601-1669) och farbror Matss gårdar i Loka.
De har barnen
Anders f 1645, som gifter sig i juni 1668 med Bäcke-Marit. 1676 blir han utskottssoldat och avlider 1678 i skånska kriget.
Anna (f 1652) som döms till döden och avrättas
Nils, f 1655, gift 1682 med Marit i Åsen (f 1662)
Karin (1661-1719) (anges av Gertrud 4/9, men förhörs inte)
Olof 1664-75 (se ovan nr 4)
Mats (1666-1741)
Per (1670-
Lars (1672-

Gyris Nils Nilsson

Nils (1625-75), modern dött i barnsäng 1667???

Per Nilsson (1654-1713)
Lissle Mats Nilsson (1658-1719) och den som såg Gertrud gå över älven. Gertrud anger den 4/9 att hon tagit honom med sig
Sjur Anna Nilsdotter (1662-1738)
Kerstin Nilsdotter (1667-1742)

Marit Nilsdotter

Marit (1627-1703) var gift med Bälter Mats Matsson som blev utskottssoldat 1676

Bälter Anders Matsson (1653-1729) (protokollet sid 13 v 4/9)
Mats Matsson (1658-1776 som soldat)
Marit Matsdotter (1660-98)
Anna Matsdotter (1662-1729)
Kerstin Matsdotter (1666-1732)

Kettisgården

Kettis Per Hansson

Kettis var nämndeman (sedan 1648), sexman (1665-1683), företrädde socknen i olika frågor (1663-1673) och riksdagsman 1668. I kyrkoböckerna finns inte hans hustru namngiven. I boken antar jag att hon dog i barnsäng samma år som Marit föddes (1648).
Barn;
Kerstin Persdotter (1631-1717)
Bertils Hans Persson (1635-1706)
Anna Persdotter (1644-1725) gift 1669
Lars Persson (1646-1669)

Kerstin Persdotter

dömdes till döden i tingsrätten men blev av hovrätten villkorligt dödsdömd.
Född 1631 död 1717. Gift med Mats Matsson (1606-91) kan ha blivit utskriven som soldat våren 1677 och avlidit 1677-78.
Barn:
Skräddar Per Matsson Orre (1657-1709) – 11
Anna Matsdotter (1658-1743) – 10
Kerstin Matsdotter (1661-74) – 7
Skräddar Mats Matsson (1663-1734) – 5
Lars Matsson (1666-67)
Erik Matsson (1668- troligen soldat och avled 1709)

Lars Persson i Kettisgården

Enligt Lennersand/Oja föddes Lars ca 1646-48, i boken hans födelseår bestämts till 1646.
Tingsrätten dömde honom till döden, en dom som fastställdes av hovrätten och han avrättades den 19 maj 1669.

Lars var yngste son till riksdagsmannen och nämndemannen Kettis Per Hansson i Åsen. Kyrkoböckerna saknar uppgift om vem som var hans mor.

Gertrud Svensdotter

”Nattfrierierna var naturligt nog starkt förbundna med ungdomens nöjesliv, lekstugor och danstillfällen, skämt och glam, upptåg och spratt. De pojkar som var lite för unga för att få delta försökte gärna gå i vägen och ställa till förtret. Det var ofta de som stod för upptågen. Det var särskilt på lördags- och söndagskvällarna som pojkskaror samlades.” Lagerlöf-Génetay

Lars Matsson

(1652-96)
ställdes under Guds dom

1673 gifte han sig med Gertrud Svensdotter (1656-1675)