Gullichs-Anna (1652-1669)

Släktförhållande

Se Gyris-släkten

Gullichs-Anna bor i Loka, men hennes föräldrar ägde även mark i Åsen.

Fjärdingstinget, juni 1668

Gertrud berättar att hon fört Anna och hennes yngsta syskon till Blåkulla.

Extraordinarie ting, september 1668

Anna erkänner. Se förhör.

Anna blir sjuk våren 1669

Brev från Pastor Elvius

Citat för att förstå Anna

Ur Ankarloo sid 276

Många barn tycks emellertid vittna utan någon rättens åtgärd. I den mån de påverkats har detta skett inom släkten eller byn. I de fallen kan man diskutera möjligheten av generationsmotsättningar. Vi vet genom många exempel, att föräldrarna kan ligga bakom barnens anklagelser. Om deras motiv kan man som regel bara göra förmodan. Troligen har ägo- och testamentsförhållanden spelat en viss roll. En farmor eller mormor på undantag men med giftorätt kvar i boet kan bli föremål för irritation som övergår i hat och anklagelser.

Ett vittne, barn eller complex, ger ökad trovärdighet åt sina övriga uppgifter genom att utpeka allmänt defamerade konor. Familje- och föräldaband utgör därvid inget avgörande hinder. De medvetna eller omedvetna avsikterna med anklagelserna kan därför också variera hos ett och samma vittne.

Denna mekanik driver en del, särskilt yngre anklagade till ytterligheter. Själva utpekande av en rad vittnen anger de sin egen moder som läromästare och försäkrar, att de kommer att kunna avstå från vidare barnaföranden, först om hon tas av daga.”

Något därefter haver Ris Anna ibm, Gyris Marits sonhustru, vilken haver tagit henne emot sin moders vilja med sig till sina fäbodar, Bredvadsbodarna b.de (en halv mil därifrån belägna) efter en flaska mjölk som Annas fader hade begärt av Ris Annas moder och efter de blevo där kvar i fäbodarna över natten, haver Ris Anna tagit henne med sig till Blåkulla samma natt, som var emellan en lördag och söndagen, berättar om resan såsom tillförende, och att hennes dotter Marit Matsdotter hade varit med i sällskapet. Säger att Satan haver stundom gått med en stor eldgaffel uti en kammar[e] att laga harpan, den hon berättade hava låtit mycket fageligen [sic], men nu sedan hon hade bekänt sig och vart emot sin vilja ditförder, haver hon hört i samma kammar[e] en ynklig låt, varit ett djupt hål och allestädes svart och mörkt, varit svart vatten uti den djupa gropen, och allenast en liten plats där Satan stod uppå, stoppandes med gaffeln där neder uti vattnet, men hon ingen sett.

Här hittar du en sammanställning över inlägg där jag funderat över vem Gullichs-Anna var. 

Karaktär

Citat ur protokollet

Framhades Gulichs Anna Olsdotter i Loka, en piga om sina 16 år, på det 17de så mycket som sedan mitt uti aprilis månad nästlidna, och såsom hon sades vara en blödig och enfaldig piga, ty handlades med henne i saktmodighet, och förmantes det hon skulle väl betänka sig, befalla sina tankar Gudi och bekänna allt det hon visste om detta trolldomsväsendet, vilket hon ock lovade göra. Frågades alltså först, om hon och Gertrud Svensdotter hava samsat sig till att båda hava ett tal?

Utseende (finns inga anteckningar)

Mörkt hår, gröna, gröna ögon som ser ut att skratta. Kortare än Marit Matsdotter, mindre mager än Erik och Anna. Blek hy som får läpparna att se intensivt röda ut. Vackra kläder.

Karaktärsutveckling

Enneagrammet: Aristokraten