Kettis-Lasse

Släktförhållande

 

Fjärdingstinget, juni 1668

 

Extraordinarie ting, september 1668

 

Utseende

 

Karaktärsutveckling

Enneagrammet: Underhållaren