Anders Nohr Moraeus

Oktober 1669

Landshövding Duwall uppmanar kyrkoherden i Mora, Anders Nor Moreus, att ”sig utan uppskov till Mora begiva, sökandes in antecessum att bana vägen och bringa de beryktade till bekännelse, varigenom rannsakningarna faciliteras kunde.”

Karaktärsutveckling

Enneagrammet Hjälparen