2 Hjälparen

”Jag är din vän. Andra behöver mig.”

UR ENNEAGRAMMET OCH DE NIO LIVSSTRATEGIERNA

”Tvåor är givmilda, energiska och vänliga människor som inte drar sig för att ta i där det behövs. De är gladlynta och ser positivt på tillvaron och framtiden. Man dras till Tvåor och känner sig sedd och bekräftad. De är uppmärksamma på hur de kan hjälpa andra människor och delar med sig av det de har. Här träffar vi utåtriktade, intresserade individer som visar ett ärligt intresse för andra människor och deras liv och leverne. Tvåor håller reda på vad som hänt i andra människors liv. Ju mer man vet desto lättare är det att skapa kontakt och att komma en annan människa nära – en ständig önskan hos Tvåan. Det är inte lätt att dölja för en två hur man mår. 

”Den empatiska förmågan kan användas både för verklig oegennytta eller för att få sin egen vilja igenom.”

”Tvåor övertygar sig om att andra har behov av dem för att klara av sina liv. De har ofta stort självförtroende och vet att de är kapabla att klara av det som krävs. Men bakom detta självförtroende gömmer sig ett stort frågetecken över det egna värdet och därmed blir självkänslan låg.”

”Tvåan är sina relationer.” ”Hon väljer ut vilka som är viktiga och dessa blir föremål för hennes omsorger. Räcker inte omsorgen tar Tvåan till smicker.”

Stressben till Åttan

”Då Tvåan blir stressad eller känner sig otrygg visar hon mer av behovet av att vara behövd. Anpassning och manipulation blir ett medel att återställa balansen. Tvåan får också tillgång till sin stresspunkt, Åttan, och dennas outvecklade mönster. Där finns handlingskraft, vrede och kontroll. Tvåan är plötsligt inte i tvivel om vad hon vill eller vad som behöver göras och tar snabbt och självklart befälet på ett sätt som kan överraska omgivningen. Tvåan kan nu börja skuldbelägga andra på ett försåtligt och manipulativt sätt…. Dessutom blir Tvåan mer uppmärksam på rättfärdighet och kan reagera starkt på att inte känna sig respekterad. Här bryts önskan till anpassning och övergår istället i konfrontation. Tvåans kommunikationsstil ändras också. Nu talas inte längre ”med” andra utan ”till” andra.”

Trygghetsben till Fyran

”När Tvåan är trygg … blir inte behovet av att spegla sig i andra så dominant. Tvåan får nu tillgång till den utvecklade Fyrans mönster

Tvåa med ettavinge – Tjänaren

”För Tjänaren är själviskhet något fult som man alltid måste motarbeta. Liksom sexan styrs dessa Tvåor av plikt och ansvarskänsla för andra. De har ständigt fokus på hur de relaterar till andra och de ser sina egna resurser som något de måste dela med sig av. De är goda lärare och arbetar ofta för en god sak. De har i regel en enkel livsstil och är mer objektiva och intellektuella än den andra vingen. Då de mår dåligt blir de rigida och låsta i en svårhanterlig kombination av osjälviskhet och fördömande av andras omoraliska beteende.”

Tvåa med trevinge – Värden¨

”Värden – är mer restriktiv med sina omsorger och vilka hon delar med sig till. Dessa Tvåor tar lättare på livet, är charmiga och utåtriktade och kan påminna om Sjuan med hennes aptit på livet. Sociala kvaliteter, värme och generositet värdesätts mer än moral och logik. Då de mår dåligt överanvänder de smicker och manipulation för att få andra med sig. För denna vingetyp är skammen över att inte duga mer påtaglig än för ettavingen.”

Den sociala Tvåan

Den självbevarande Tvåan

Språk och kommunikationsstil

”Tvåor talar sällan om sig själva. Pröva att fråga en Tvåa hur han eller hon har det och du kommer att märka att samtalet ganska snart vänt tillbaka till dig eller något annat. De kan också fälla nedsättande kommentarer om sig själva och det de gjort. En tvåa har lätt att ge något och samtidigt tala om att det inte är något särskilt med gåvan, att den var billig, ”hellre än bra”, etc.

Tvåor anpassar sig efter den de umgås med. De kan plocka fram olika sidor i olika sällskap. Om Tvåan umgås med flera sällskap samtidigt kan det bli bekymmer med vilken sida som ska visas för vem. Detta handlar inte om någon personlighetsklyvning utan om ett behov av att försäkra sig om den andres erkänsla, och då använder Tvåan sin förmåga att placera sig i den andras ställe, känna den andras intressen, förhållningssätt, tankesätt etc.”

Tvåor uttrycker sina behov indirekt för att inte belasta andra med sina behov. (”Jag kan sätta upp värmen om någon fryser.”)

De är empatiska relationsexperter med ett väl utvecklat sinne för andra människors utstrålning.

Karäktärer

Oväsen i Älvdalen

Anders Nohr Moraeus (3:a vinge)

Vrede i Älvdalen

Gyris-Mats (2:a med 1:a vinge)