3 Presteraren

”Jag andas framgång. Man är vad man gör.”

UR ENNEAGRAMMET OCH DE NIO LIVSSTRATEGIERNA

”Treor är glada, energiska människor som är delaktiga i det mesta som händer runt dem. De rör sig snabbt och hemtamt bland människor – vänner likaväl som kollegor. De håller många bollar i luften, inget tycks dem omöjligt och deras livsväg är kantad av genomförda projekt och lyckade landvinningar. Här hittar vi individer som har ett enastående driv och en självklar tro på sin egen förmåga. Här har vi mål som ständigt uppnås och ambitioner som aldrig tar slut. De är mycket utåtriktade och deltar aktivt i många sammanhang. Treor är känsliga för andras förväntan på dem och går i och ur olika roller beroende på hur sammanhanget ser ut. De är aktörer som spelar de charader som de tror krävs för att bli uppmärksammade. Deras strävan efter att vara framgångsrika matchas antingen av en enorm energi och arbetslust eller av en framgångsrik närstående som Trean kan identifiera sig med. ”

”Treor är vad de gör och de identifierar sig med sitt arbete.”

”Treor tror sig uppnå kärlek och erkänsla då de visar sig framgångsrika.”

”Treor går in i olika roller som de spelar så bra att de identifierar sig med rollfigurerna. Trean kan vara en utmärkt engagerad förälder, en attraktiv partner, en effektiv affärsman, en hjälparbetare, musiker, ordförande i diverse föreningar – ja, vad som helst som går hem hos dem vars synpunkter betyder något.”

”Det är andras bedömning som bestämmer värdet av arbetet man lägger ner.”

”Många treor låser så effektivt om känslorna att de sedan endast upplever en stor tomhet inom sig själva – som om där inte fanns några känslor längre.”

”Trean ska verka tillsammans med människor, stödja och lyfta fram andra utan att själv glänsa.”

”Trean når sin potential då hon vågar hoppas på att bli älskad villkorslöst och precis sådan hon är. Hon kan då slappna av, sluta prestera, sluta förställas sig, öppna upp till sitt innersta rum och låta känslorna få utrymme.”

Stressben till Nian

När trean känner sig pressad kommer fåfängan och självbedrägeriet fram. Hon redogör i en snabb ordström för allt hon gjort och ska göra. Hon slänger sig in i aktiviteter och får svårt att prioritera. ”Allt känns lika viktigt samtidigt som en känsla av handlingsförlamning inträder. Fokus skiftar från detaljer till de större linjerna vilket blir svårt att hantera.”

Trean får svårt att avsluta projekt och upplever sig irra runt utan att få något klart. Det leder till en känsla av misslyckande vilket är extra smärtsamt för en Trea och förstärker självbedrägeriet. ”Trean känner sig nu som ett offer och befinner hon sig på osunda nivåer blir det någon annan som får ta på sig skulden.”

Trygghetsben till Sexan

Energifylld och trygg låter Trean andra ta kommandot och ser realistiskt på det som ska göras. Trean upplever här en sund skepsis till alla ”måsten” och får god förmåga att lyfta fram andra och månar om dem. Här kan Trean uppoffra sig för att lyfta fram andra.

2:a vinge – Charmören

Extremt socialt begåvad och duktig på personliga kontakter med viktiga människor. De uppfattas som charmerande  och humoristiska och är populära i umgänget. Framtoningen är vänlig och de tar hand om sina nära.

De har en självkontrollerad livlighet med fokus på uppmärksamhet på sin egen peron.

När de mår dåligt blir fokus på att imponera och publicitetssökande (negativ är bättre än ingen alls).

4:a vinge– Proffset

Mer återhållsam än Charmören. ”Denna vinge har behov av att förstå och en kvalitetsmedvetenhet som kan på minna om Ettans. Här är fokus mer på jobb än människor och det är extremt viktigt att undvika misslyckanden. Det skapar skamkänslor. De har inte lika stort självförtroende som den andra vingen men i gengäld större känsla för estetik och god smak. Då de mår dåligt far de berg- och dalbana rent känslomässigt och kan utveckla manodepressiva beteenden.”

Språk

”Treors kommunikationsstil är snabb och detaljrik. De redogör för vad som är på gång, vad de gjort eller vad deras närmaste gjort. Liksom Ettan talar de till människor, sällan med. Det är viktigt för en Trea att påpeka vem som gjort vad. De uppfattas ofta som vänliga och omtänksamma men där finns även en lite nervös otålighet att komma vidare. De talar i ”jag-språk” vilket innebär att de sätter sig själva och sina mål i fokus. Deras målinriktning styr deras uppmärksamhet. Man fångar därför en Treas uppmärksamhet genom att prata om sådant som Trean kan ha nytta av att känna till för att nå ett mål. De har inte mycket till övers för känslomässigt prat, effektivitet är ett honnörsord och Trean sysslar sällan med sk small talk. Omogna Treor presenterar sig gärna genom att berätta sitt livs framgångssaga eller ge en sammanfattning av sitt cv.”

”Treor har stor simultankapacitet; samtidigt som de talar i telefon steker de pannkakor eller söker på internet. Att lyssna på talböcker har blivit många Treors räddning då det gäller att hålla sig á jour med litteraturen på modet.”

Karaktärer

Oväsen i Älvdalen

Länsman (2:a vinge)

Ris-Anna (4:a vinge)

Vrede i Älvdalen

Kristina Gyllenstierna