6 Skeptikern

”Jag är realist. Inget kan tas för givet.”

UR ENNEAGRAMMET OCH DE NIO LIVSSTRATEGIERNA

”Sexor är kloka och vänliga människor som trivs tillsammans med andra. De tillåter andra att ta plats, är vänfasta och står lojalt vid sina vänners sida även om det börjar blåsa kallt. De har en stark pliktkänsla och kämpar för saken eller för gruppen utan att behöva få uppmärksamhet eller visa upp sig. Det goda resultatet ger lön för mödan. Deras fokus är tryggheten vilken de försäkrar sig om genom att samla kunskap, undvika sådant som kan vara farligt och vara förberedda så att inget går galet.”

Sexor är gruppmänniskor som identifierar sig med sammanhanget de tillhör. Plikt, lojalitet och att bidra så att man når resultat är grunden för deras existensberättigande. Lojala medarbetare som ser till att saker inte går över styr. Det är viktigt att vara herre över situationen samtidigt som tillhörigheten är viktig.

Sexor är bra på att förutse faror. De kan föreställa sig värsta tänkbara scenario.

”De ifrågasätter det uppenbara, kommer med påståenden och tillspetsade yttranden som pressar omgivningen att förklara det självklara. Detta kan då visa den andres avsikter och om något lurigt ligger bakom.”

”Sexor har en övertro på andras makt och förmåga, de vill så gärna tro och ha tillit. Deras lojalitet och pliktkänsla säger åt dem att följa sina auktoriteter.” ”Deras behov av att ha tillit till en stark ledare leder till att de till en början sätter sin ledare på piedestal och tillskriver den egenskaper som gör att man vågar förlita sig på honom eller henne.”

Familjen är viktig och de har en naturlig fallenhet för att vara bra föräldrar. ”De har respekt för de svaga och deras pliktkänsla och lojalitet gör dem till goda förebilder som är lätta att älska och vara stolta över.” ”Sexor har svårt att ta komplimanger och svårt att tro att de kan vara något speciellt.”

Sexan ska fokusera på ett tillitsfullt och förtröstansfullt lugn inför vetskapen att hon kommer att klara det som krävs – då det krävs.

Stressben till trean

Under press blir tvivlet starkare och sexan blir mer handlingskraftig och angelägen om att man märker vad som åstadkommits. Sexan börjar berätta om prestationer och förväntar sig en klapp på axeln. ”Nu kan det gå undan för att prestera så mycket som möjligt, och Sexan blir frustrerad över att inte hinna tänka igenom ordentligt innan hon måste besluta och handla.” Här är ”de andra” inte längre viktigast utan Trean får energi och kan känna sig nöjd med det som uträttas och lägga märke till sin egen insats.

Trygghetsben till Nian

När Trean är trygg kan hon slappna av och lita på att andra gör det de ska. ”Tvivel och skepticism försvinner och andras positiva sidor blir mer tydliga….. Det blir lättare att ta tillvaron med en klackspark.

Sexa med femmavinge – Försvararen

Uttrycker sin åsikt och har ofta politiska intressen och vill arbeta för ”småfolkets väl”. Seriös och mer oberoende av andra än nedanstående femmavinge.

Försvararen är moralisk och har övertygelser om hur världen kan förbättras. Hon är duktig problemlösare eller expert på något område. Om hon mår dåligt blir hon misstänksam och tolkar det mesta som farligt och illvilligt.

Sexa med sjuavinge – Kamraten

Vänlig och lättsam. Står med bägge fötterna på jorden. Tycker om att uppträda, sjunga och spexa. Vill gärna ha andras råd innan de beslutar sig. När de mår dåligt är de alltför beroende av andras åsikter.

Den sociala Sexan

Gör man sin plit får man trygghet och tillhörighet tillbaka. ”Gruppen definieras utifrån givna regler och kan ofta vara religiös eller politisk. De kan arbeta hårt och idealistiskt för en god sak, inte minst för minoriteter och svaga. Dessa Sexor visar öppet sin skepticism gentemot de ”andra” som inte tillhör gruppen.”

Den självbevarande sexan

Håller sig väl med dem som kan påverka tryggheten. De är den samme för alla oavsett status. Har många bekanta, men känner ofta otrygghet i relationer. ”De är hårt arbetande och ofta duktiga på hemmets olika sysslor.”

Språk och kommunikationsstil

”Sexans kommunikationsstil är bekymrad, ifrågasättande och kryddad med ett och annat negativt ord. Deras ständiga fokus på det de vill undvika kommer till uttryck i språket. De kan t ex säga: ”inga problem” istället för ”det kommer att gå bra”, det där var inte dåligt” istället för ”det där var bra”. De behöver få hela bilden klar för sig och frågar därför mycket, ofta om konsekvenser och vad som kan hända om det eller det inträffar. Detta kan uppfattas som att Sexan sätter sig på tvären, medan de ti själva verket endast handlar om att få tillräcklig information för att fatta ett klokt beslut. De talar ibland om sig själva som ”man” vilket flyttar fokus till något mer neutralt och allmänt. ”Egentligen är man nog inte så dålig på att laga mat.”

”De söker ärlighet och korten på bordet, ett väl genomarbetat beslutsunderlag och att man lojalt ställer upp på fattade beslut.” Sexan har sällan baktankar och utnyttjar inte sina relationer för egna syften. Sexan vet sällan hur man manipulerar och får människor dit man via.

Karaktärer

Lars Elvius (5:a vinge och social)

Gertrud (7:a vinge)