Johannes Rudbeckius (-1546)

1581-1546

Grundare av Sv första gymnasium i Uppsala, 1623
Biskop i Västerås: 1619

Gift 1610 med Kristina Stjernman (dotter till ärkebiskop Nicolaus Bothniensis) barnlöst.
Gift 1620 med prästdottern Magdalena Hising (18 år vid giftermålet) 11 barn.

BARN

Tre söner blev biskopar

Nicolaus Johannis Rudbeckius, född 5 januari 1622 i Västerås, död 9 februari 1676 i Västerås

1670 installerades han till biskop i Västerås stift, en befattning som fadern och svärfadern haft före honom.

Rudbeckius spelade en stor roll vid tidens häxprocesser. 1671 var han tillsammans med Laurentius Aroselius och brodern Johannes Rudbeckius d.y. preses för en synodaldisputation, De fraudibud diaboli, hållen 5-6 september samma år med respondenten Samuel Lodigius. Där avkrävdes bättre bevisning för fällande av dem som anklagades för att vara häxor. I skriften fördöms vattenprovet och tortyr vid rannsakningarna, och ifrågasattes på psykologiska grunder likaså frivilliga bekännelser. Denna avhandling skulle senare åberopas ofta och utmynnade så småningom i att häxprocesserna fick ett slut.

Johannes Rudbeckius den yngre, född 3 mars 1623 i Västerås, död 26 maj 1667 i Falun, var en svensk professor, superintendent och prost.
Johannes Rudbeckius den yngre var son till Johannes Rudbeckius den äldre och Magdalena Hising. Han inskrevs vid Uppsala universitet 1640 tillsammans med sina bröder Petrus och Nicolaus, begav sig 1645 på studieresa. 1663 utsågs han i stället till kyrkoherde i Falun där han så småningom blev prost.

Petrus Rudbeckius, eller Petrus Johannis Rudbeckius d.y., född i Västerås den 19 juni 1625, död den 3 november 1701, var en svensk professor, rektor för Uppsala universitet, biskop.
Petrus Rudbeckius var son till biskop Johannes Rudbeckius i Västerås stift och Magdalena Hising. Hans ena bror var Nicolaus Johannis Rudbeckius, också han biskop (i Västerås), och en annan var den berömde Olof Rudbeck d.ä. och en tredje Johannes Rudbeckius d.y.
Rudbeckius studerade 1631-40 vid skolan och gymnasium i sin födelsestad, där fadern var verksam, samt studerade med bröderna Nicolaus och Johannes i Uppsala till 1645, då han lämnade det svenska universitetet för att vid utländska högskolor förkovra sig i humanistiska och teologiska ämnen. Emellertid måste han redan följande år återvända till Sverige med anledning av faderns död. Under en ny kort därefter företagen resa besökte han lärosäten i Danmark, Tyskland, Holland, Schweiz, Frankrike och England.

1652 -adjunkt Uppsala

1655 – professor i teologi

1671 domprost i Uppsala

Gift med Margareta Stiernhöök, syster till Andreas Stiernhöök

Biskop i Skara 1692

1630 föds sonen Olof Rudbeckius, se sep bladO