Svenska ärkebiskopar

Fram till 1990 var biskopen i Uppsala stift även ärkebiskop. Sedan 1990 finns det två biskopar med säte i Uppsala.

Jakob Ulvsson 1469–1515

Anteckningar om Jakob Ulvsson

Gustaf Trolle 1515–1521

Anteckningar om Gustaf Trolle

Knut Mikaelsson (Mäster Knut)

Electus – utsedd men inte installerad

Johannes Magnus 1523–1528

Laurentius Petri Nericius 1531–1573

Mer om Laurentius Petri

Laurentius Petri Gothus 1574–1579

Andreas Laurentii Björnram 1583–1591

Abraham Angermannus 1594–1599

Nicolaus Olai Bothniensis 1599–1600

Olaus Martini 1601–1609

Petrus Kenicius 1609–1636

Fadern härstammade från Bureätten.

Prästvigdes 1582 efter 5 års studier i Uppsala.

1582-1587 studerade han i Tyskland, bl a Wittenberg. I Sverige blev han professor vid Uppsala universitet.

1574-1593: den liturgiska striden

1595: utsågs till biskop i Skara och stödde efter detta hertig Karl i striden mot Sigismund. Senare biskop i Västerås.

Deltog i riksdagarna 1595-1633 och arbetade för höjande av moral och kunskap.

Vigdes till ärkebiskop den 2 juli 1609 på order av kung Karl IX. I arbetsuppgifterna ingick att utfärda prejudikat för hovrätten när den mosaiska lagstiftningen var oklar.

Prokansler för Uppsala universitet som han fick att blomstra bl a genom donationer från Gustav II Adolf. Initiativtagare till universitetet i Dorpat.

Tog Johannes Rudbeckius parti mot Axel Oxtenstierna och krävde att kyrkans styrelse endast skulle bestå av prästerskapet.

Sex döttrar och två söner. Johannes Canuti Lenaeus (ärkebiskop 1647-1669) var hans svärson. Dotterdottern, Margareta, var gift med Nickolaus Rudbeckius.

Laurentius Paulinus Gothus 1637–1646

Johannes Canuti Lenaeus 1647-1669

1612 gifte han sig med ärkebiskopens dotter, som var av Bureätten.

Aristoteliker liksom Johannes Rudbeckius (och motståndare till statlig kontroll över kyrkan.)

1604 professor i logik vid Uppsala universitet och cirka 1610 professor i grekiska och hebreiska vid samma universitet. 1613 var han vikarierande prorektor och samma år utsågs han till professor i teologi. 1638 utnämndes han till förste teologie professor och domprost i Uppsala. Under tiden han var professor hade han och hustrun Catharina Kenicia pfalzgreven Carl Gustaf (sedermera kung Karl X Gustav) inneboende hos sig

I egenskap av ärkebiskop krönte han drottning Kristina samt Karl X Gustav med drottning, döpte Karl XIoch begravde drottning Maria Eleonora.

Laurentius Stigzelius 1670–1676

f 1598