Föda

Hur fick människorna mat att äta? Samlade de i skogen? Födde de upp djur? Bytte de till sig produkter? Vad åt de? Hur odlade, skördade de? Vad?

Hur tjänade de pengar? Skogen? Järnet?