Småfolk

Från förhör med Gertrud:

Q. Vad Marit lade istället då hon red bort med Gertruds fader?
R. En get.

Sedan berättade också Gertrud att Marit strax hon hade en gång ridit på Gertruds broder Lill Jon till Blåkulla, tillfället där till säger hon detta hava varit, att hennes fader en gång gått till Marit och legat där en natt, därför ock Jon skall andra dagen hava gått dit och bannat Marit, haver alltså hon, till att hämnas där över, ridit honom till Blåkulla, och i hans ställe lagt en liten djävul (som hon kallar småfolk) är ock Jon på lika sätt bunden vid dörren såsom fadern, men dricka hava de där intet givit honom.


”Medan de hade Anna borta, lade Marit Jonsdotter en av de småfolken i hennes ställe. Bekänner ock Gertrud att Satan sätter in under vänstra armarna emellan hull och skinn på dem dessa småfolk de där först representera dens person, som borta är, och om det omtränger göra alla hans sysslor, som dem före sättas. Sedan äro de ock Satan till gagn däruti, att de så länge de sitta under armarna, kan den omöjligen tala om detta trollväsendet, som dem hava, så länge de sitta kvar. Utav dessa bekänner sig Gertrud hava haft en under sin vänsterarm. Men då hon begynte bekänna sig för kyrkoherden, haver den försvunnit. Så länge hon där satt, stack det. Säger ock att Satan sticker nålsudden i hullet på dem.”

Förhör med Anna:

”förr än de foro åstad, satte Satan än ett litet småfolk under armen på henne där de andra satt, som han tog och lade i hennes rum förrän Ris Anna tog henne upp. Berättar ock Anna att om så hände det något i hennes frånvaro skulle beställas, vad sysslor det då vara kunde, så beställdes sådant av det småfolk som i hennes rum läggas medan hon är borta, vilka småfolk bliva uti allt lika den person i vilkens ställe de bliva lagda. Säger ock att de talte med folk lika den person de representera.”

Annas 4:e Blåkullafärd

”Berättar att Satan hade satt en liten under den vänstra hennes arm emellan hull och skinn, påseendes såsom folk, vilken skulle ligga i hennes rum, och vara i hennes ställe hemma, då hon vore i Blåkulla. Säger att Satan själv hade var gång tagit ut honom och satt honom in igen.”

Annas 6:e Blåkullafärd

”Berättar ock Anna att om så hände det något i hennes frånvaro skulle beställas, vad sysslor det då vara kunde, så beställdes sådant av det småfolk som i hennes rum läggas medan hon är borta, vilka småfolk bliva uti allt lika den person i vilkens ställe de bliva lagda. Säger ock att de talte med folk lika den person de representera.”