Juridiken i häxprocesserna

Ur boken ”Satans raseri” av Bengt Ankraloo:

”Under de stora häxförföljelserna i Dalarna i slutet av 1660-talet uppgav hundratals barn att de hade blivit förda till Blåkulla, där de utsattes både för sexuella övergrepp och för misshandel.”

Sedan maj 2014 har jag försökt förstå hur Notarien i Älvdalen tänkte år 1668. Det är inte lätt att förstå – och ännu svårare att förklara. Därför har jag brutit ner frågeställningen; 

Vilka lagar gällde?

Vad sa svensk doktrin? Vad sa europeisk doktrin?

Vilken praxis fanns gällande trolldom?

Förutom själva brottet (straffrätten) undrar jag hur rättegången gick till – det som vi jurister kallar processrätt.

Från ordlistan har jag försökt länka till olika begrepp.