Ordlista

 Ackusatorisk process

Additionsprincipen

Actore non probante reus absolvitur

Beneficium revisiones, prövningstillstånd

Barnaförande

Carolina

Contestes

Crimen/crimina

Dolus

Edgärdsmannaprocess

Expressum

Facta probanda

Fama

Gripande in flagranti

Indicia

In effigie

Indubitata

Inkvisitorisk process

Jungfrur

Legala bevisteorin

Maleficium

Nämndsprocess

Pactum

Plenissima

Probatio plena

Probatio semiplena

Processbehörighet

Singuli

Tacite

Teokratiska straffdoktrinen

Tormentum insomniae

Trolldom

Trollkona

Vittnesmål