Bevis

Källa: Ankarloo sid 240-246 och Svensk rättshistoria av Göran Inger

Medeltidslagarna

Edgärdsmannaprocess var dominerande under medeltiden, men Magnus Erikssons stadslag D I, XI:1 visar att den legala bevisteorin redan börjat tillämpas.

”Kommer en man till rådstugan och vidgår sin sak, som han skall ljuta döden för, då tarvas ej vittnen därom, ty erkänd sak gäller lika mycket som för vittnen kunggjord eller med vittnen styrkt.”

I medeltidslagarna skedde en anpassning av straffskalorna efter graden av bevisning.

1527-1734

Under perioden påverkades domstolsväsendet mycket av tysk-romersk rätt. Den legala bevisteorin tillämpades allt mer, men eftersom de styrande inte kunde enas lagfästes den först 1734.

Actore non probante reus absolvitur

Processförfarandet övergick från edgärdsmannaprocess till nämndprocess. Edgärdsmannaprocessen avskaffades helt 1695.