Facta probanda

Efterhand som domarreglerna vann erkännande i lägre instanser kom de ”legala bevisreglerna att tillämpas vid styrkandet av facta probanda”, skriver Ankarloo på sid 241.