Allmänheten

Männen kommenderades ut att bilda spetsgård.

”Dessutom hade avrättningen ett pedagogiskt värde och var ett välkommet avbrott i vardagen med skådespel för befolkningen. Folk strömmade till från byar och gårdar, från gästgiverier och förbiresande. Försäljarna hade goda dagar i närheten till avrättningsplatsen. Den dömdes färd till avrättningsplatsen följdes också av folk längs vägkanten.” Se vidare wikipedia

Länkar

Gränsland…