Älvdalens kyrkby – söderut omkring 1895

”Vy söderut från kyrktornet mot Lassisgårdne och Östermyckelängs by strax före järnvägens tillkomst. Foto C. Ehrner omkr 1895” ur ”Älvdalens kyrkby när seklet var ungt” av Helge Lindberg