Fängelset i Falun

Fängelsemuseet Gävle

De trolldomsanklagade förvarades i Rådhusets källare. Rådhuset, som byggdes 1650, var Faluns första profana stenbyggnad. 1668 hade rådhuset en våning ovanför stenmurarna (andra våningen tillkom 1674). Huset var även kortare än idag.

Redan från 1650 inrymde rådhuset en restaurang som kallades Stadskällaren och drevs under arrendator.

Kettis-gården fick skattelättnader eftersom Kerstin suttit fängslad i ett år i Falun.

Länkar

Här kan du läsa mer om fängsligt förvar

Vilka fördes till fängelset i Falun hösten 1668?

Rådhuset i Falun

Kistan i Falun

Hur såg det ut i fängelset i Falun?

Skönlitterär beskrivning ur ”Dit du icke vill” av Ulla Isaksson.