Olaus Laurenelius, Västerås

Källa: BLG sid 185 ff

18 juli 1667 brev fårn Olaus Laurenelius till församlingarna i stiftet.

Kungl majt utfördat plakat som vill beivra överflöd i mat och drick och kläder, missbrukande av Guds namn och vanhelgande av sabbaten.

Stadga om Eeder och Sabbatzbrott”

Hur ogudaktig och lättfärdig Lurelius uppfattar den genwördige hopen syns lika tydligt i denna skrivelse som i andra uttalanden från honom. Han ondgör sig över att gudstjänstbevistandet ofta bara består av att löpa en heel eller half tima i Kyrckian, och sedan begifura sigh till swalt och dryckenskap och han framhåller att ööl och wijnsälgning är förbjuden under gudstjänsttid. På landsbygden äre alle krogar nära widh kyrckian såsom och ööl och brennewijns selning på -söndagar och andra fest och högtijdsdagar förbudna.

Brevet innehåller också en påminnelse till prästerskapet om att de i den händelse de misslykas med att hålla sådna tukt har de rätt att begära handräckning från landshövdingen.

Under prästmötesdagarna den 6-7 september fortsätter biskopen att behandla frågan om Disciplina Ecclesiastica. Han finner allvarliga brister hos prästerskapet föra tt de inte vid sockenstämmorna tillräckligt ihärdigt frågar ut sexmännen om bybornas leverne. H

När rapporten om Gertrud kommer i oktober har Elvius en mycket stark press på sig att försöka reda ut situationen. – Se i boken om Elvisu.