1520-1569

1521-1523 dalkarlarna hjälpte Gustav Vasa i kampen mot Kristian II

1523 Gustav Vasa väljs till kung på herredagen i Strängnäs på ”fjärde dagen i juni”

1523-1528 Första och andra Dalaupproret

1527 ”Någre dagar för Johannes Baptiste begyntes herredagen i Westrås” – reformationen

1528 Gustav Vasa kröns till kung i Uppsala domkyrka

1531 Laurentius Petri utsågs till ärkebiskop

Dackefejden: Dalkarlarna stöttade Gustav Vasa

1541 Den första bibeln trycks på svenska

1544 Västerås riksdag – helgondyrkan, själamässor och vallfärder förbjuds

1560 Gustav Vasa dör och Erik XIV blir kung

1569 kröns Johan III till kung