Stiftelserna

Första gången jag kom i kontakt med stiftelser när jag tog studenten på Österportskolan 1988 och helt oväntat fick stipendium. Under juridikstudierna drygades studiekassan ut med årliga stipendium. När jag arbetade på familjerättsavdelningen kom jag i kontakt med stiftelseförvaltningen. Som ordförande för Vigs ängar fick jag i uppdrag att ta reda på mer om stiftelser.

Trots att jag studerat stiftelser ur flera olika perspektiv var det först i mötet med Joacim Sager som jag förstod finessen med stiftelser. Han föreslog att det skulle vara tre stiftelser som samverkade och fick mig att inse att de idéer jag hade om stiftelser inte passade i en stiftelse. Under december 2021 bildades Magdala och Upplev Billesholm. Den 2 februari 2022 bildades Kvinnohistorier.

Stiftelsen Magdala

Hemsida

Stiftelsens syfte är att verka för Moder Jords bästa och allt som lever på vår planet. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars insatser främjar miljö och klimat på ett cirkulärt och hållbart sätt främst för människa, djur växter, skog, vatten luft och jord.

Tanken är att det ska finnas lokala Magdala-nätverk som arrangerar studiecirklar, gemensam odling och ceremonier. Stiftelsen blir ett paraply som gör det möjligt för nätverken att driva större projekt och söka projektmedel.

Stiftelsen UpplevBillesholm

Hemsida

Stiftare: Johnny Nilsson, Friluftsfrämjandet

Stiftelsens syfte är att verka för en jämställd och hållbar värld. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars insatser främjar miljön och lyfter människan.

Sven Jönsson priset (eller Cykelhandlarens pris)

Mats Karlsson, Annika Christensen och Magnus Alfredsson nominerades till det första Sven Jönsson-priset. Stiftelsen kommer verka för att skapa en inspirationsplats där deras hjärtefrågor kommer lyftas fram. Framtida pristagare kommer utses först efter vår bortgång.

Här vill vi uppmärksamma individer i Skåne som inspirerar till hållbarhet inom något av områdena Biffen, Bilen, Bostaden eller Börsen.

I framtiden offentliggör stiftelsens styrelse de tre nominerade den 28 februari (2022 sker offentliggörandet den 7 maj och röstningen sker på plats i Billesholm.) Pristagaren offentliggörs i anslutning till den biologiska mångfaldens dag från terrassen i rosenträdgården.

Intervjuer med de tre nominerade spelas in och publiceras på Upplev Billesholms youtubekanal. Röstningen sker via antalet visningar av filmerna, flest visningar dagen innan prisutdelningen vinner.

Alternativt kan vi hämta inspiration från Artdatabanken pris.

Andebark priset

Efter min bortgång vill vi uppmärksamma kvinnohistorier genom att nominera tre författare som skriver om kvinnohistorier.

Offentliggörande av nominerade: 8 juli i rosenträdgården

Intervjuer i samarbete med Litteraturkanalen

Publicering av film på Kvinnohistoriers youtubekanal som även utgör röstningsförfarande.

Vinnaren presenteras i samband med Kvinnohistorier Förenar

En destination som inspirerar till hållbarhet

Projektledare: Patricio Silva eller Alexandra Kronholm

Stiftelsen ska stötta organisationers, företags och enskilda aktörers utveckling av verksamheter i anslutning till Sven Jönssons cykelaffär så att vi TILLSAMMANS skapar en destination som inspirerar till hållbarhet.

Team Albert MTB

Stöttar genom att upplåta fastigheter för cyklister att utveckla MTB-spår.

Belinda Wigerfelt

Upplåtelse av mark för odling. Tillgång till växtmaterial på fastigheter. Inköp av biljetter för att stödja tulpanfestival och höstmarknad.

Söderåsen MTB

Förmånliga hyresvillkor och marknadsföringsstöd.

Liljans häxbod

Upplåtelse av mark för att bygga cermoniplatser och tillgång till växtmaterial.

Kladdohoj

Tillgång till Triasträdgården för guidningar. Marknadsföringsstöd och medverkan i framtagande av paket med utgångspunkt från Billesholm.

Anette Johansson

Tillgång till växtmaterial samt ensamrätt att utveckla guidningar i Triasträdgården i samråd med Tilde Karlsson.

Insamlingsstiftelsen Natur och Hälsa

Upplåtelse av mark och trädgårdar för utveckling av hälsoträdgårdar och en dinosauriestig längs Möllebäcken.

Mathantverkare

Verka för småskalig, klimatsmart matproduktion. Exempelvis arrangera provsmakningar under Höstmarknaden som för Eslövs vinäger 2022.

Stötta bildandet av en ekonomisk förening som säljer tidsresor

Biologisk mångfald

Projektledare: Lars Salomon

Visionen är att Stiftelsen Upplev Billesholm ska ha möjlighet att förvärva 90 ha mark i Billesholm som anpassas för att främja biologisk mångfald.

Kvinnohistorier

Uppmärksamma Signe Jönssons minne.

Stötta Insamlingsstiftelsen Kvinnohistorier genom insamlingar och donationer.

Ukrainian Children Dreams

Projektledare: Natalia Ikannykova

Visionen är att skapa trygghet och arbetstillfällen för Ukrainas folk på flykt.

Stiftelsen Kvinnohistorier

Hemsida

Stiftare: Åsa Liljenroth, Österrike

Ordförande: Kicki Westerberg, Dalarna

Kvinnohistorier Förenar: Malin Lundskog, ön Knippla i Göteborgs skärgård

Kvinnohistorier Förlag: Yvonne Frank Månsson, Blekinge med förlag i Ystad

Kvinnohistorier Filmfond: Annika Andebark, Skåne

Stiftelsens syfte är att lyfta fram de skrivna och oskrivna kvinnohistorierna från dåtid till nutid samt att stödja personer och organisationer vars insatser verkar inom dessa områden.

Donationer

Andebark kommer starta insamlingar till Kvinnohistoriers Filmfond genom Stiftelsen Upplev Billesholm, swish 123 585 70 81. Ange ”Film KvHi” på insättningen.