Stiftelserna

Sidan är under uppbyggnad och besluten tas under våren.

Första gången jag kom i kontakt med stiftelser när jag tog studenten på Österportskolan 1988 och helt oväntat fick stipendium. Under juridikstudierna drygades studiekassan ut med årliga stipendium. När jag arbetade på familjerättsavdelningen kom jag i kontakt med stiftelseförvaltningen. Som ordförande för Vigs ängar fick jag i uppdrag att ta reda på mer om stiftelser.

Trots att jag studerat stiftelser ur flera olika perspektiv var det först i mötet med Joacim Sager som jag förstod finessen med stiftelser. Han föreslog att det skulle vara tre stiftelser som samverkade och fick mig att inse att de idéer jag hade om stiftelser inte passade i en stiftelse. Under december 2021 bildades Magdala och Upplev Billesholm. Den 2 februari 2022 bildades Kvinnohistorier.

Stiftelsen Magdala

Hemsida

Stiftelsens syfte är att verka för Moder Jords bästa och allt som lever på vår planet. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars insatser främjar miljö och klimat på ett cirkulärt och hållbart sätt främst för människa, djur växter, skog, vatten luft och jord.

Tanken är att det ska finnas lokala Magdala-nätverk som arrangerar studiecirklar, gemensam odling och ceremonier. Stiftelsen blir ett paraply som gör det möjligt för nätverken att driva större projekt och söka projektmedel.

Stiftelsen UpplevBillesholm

Hemsida

Stiftare: Johnny Nilsson, Friluftsfrämjandet

Hedersledamöter: Kurt Månsson, Naturskyddsföreningen (nominering Sven Jönsson priset), Vivi Vajda, Naturhistoriska riksmuseet, Catarina Månsson, bibliotekschef Bjuvs kommun (nominering Andebark priset).

Stiftelsens syfte är att verka för en jämställd och hållbar värld. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars insatser främjar miljön och lyfter människan.

Sven Jönsson priset (eller Cykelhandlarens pris)

Här vill vi uppmärksamma individer i Skåne som inspirerar till hållbarhet inom något av områdena Biffen, Bilen, Bostaden eller Börsen.

I framtiden offentliggör stiftelsens styrelse de tre nominerade den 28 februari (2022 sker offentliggörandet den 7 maj och röstningen sker på plats i Billesholm.) Pristagaren offentliggörs i anslutning till den biologiska mångfaldens dag från terrassen i rosenträdgården.

Intervjuer med de tre nominerade spelas in och publiceras på Upplev Billesholms youtubekanal. Röstningen sker via antalet visningar av filmerna, flest visningar dagen innan prisutdelningen vinner.

Alternativt kan vi hämta inspiration från Artdatabanken pris.

Andebark priset

Här vill vi uppmärksamma kvinnohistorier genom att nominera tre författare som skriver om kvinnohistorier.

Offentliggörande av nominerade: 8 juli i rosenträdgården

Intervjuer i samarbete med Litteraturkanalen

Publicering av film på Kvinnohistoriers youtubekanal som även utgör röstningsförfarande.

Priset:?

En destination som inspirerar till hållbarhet

Projektledare: Patricio Silva

Biologisk mångfald

Projektledare: Lars Salomon

Children dreams

Projektledare: Natalia Ikannykova

Stiftelsen Kvinnohistorier

Hemsida

Stiftare: Åsa Liljenroth

Hedersledamöter:

Stiftelsens syfte är att lyfta fram de skrivna och oskrivna kvinnohistorierna från dåtid till nutid samt att stödja personer och organisationer vars insatser verkar inom dessa områden.

Mässa

I mitten av oktober arrangeras Kvinnohistorier som ett hybridevent i samarbete med bibliotek.

Projektledare:

Filmfond

Genom donationer förvärvar stiftelsen andelar i filmen Oväsen som du kan läsa mer om här.

Projektledare: Annika Andebark

Förlag

I samband med mässan släpps en antologi. Boksläppet är digitalt men sker samtidigt på de fysiska platser som är aktuella.