Väntan

Väntar på klienten till dagens brottmålsförhandling. Även om jag förklarat hur viktigt det är att komma, att polisen annars kan hämta … Så känner jag alltid en oro för att klienten inte ska dyka upp. Ja, jag vet att jag inte kan ta ansvar för den delen – men jag tycker alltid att det är […]