Väntan

20120220-084142.jpg
Väntar på klienten till dagens brottmålsförhandling. Även om jag förklarat hur viktigt det är att komma, att polisen annars kan hämta … Så känner jag alltid en oro för att klienten inte ska dyka upp.

Ja, jag vet att jag inte kan ta ansvar för den delen – men jag tycker alltid att det är lika pinsamt när klienten inte dyker upp.

Kallelse går direkt till klienten ändå känner jag mig som en förälder. Ja, ja… Det är femton minuter till förhandlingen börjar …