Vad händer med bilen när den som misstänks för smuggling häktas?

En återkommande fråga när jag träffar klienter som häktats som misstänkta för smuggling är ”Vad händer med bilen?” ”Kan du flytta den till en säker plats?” Advokatens roll är att försvara klienten – att ta tillvara klientens intressen i domstolen. I försvararuppdraget ligger inte att flytta klientens bil. Eftersom jag inte hittade svar på dessa […]

Väntan

Väntar på klienten till dagens brottmålsförhandling. Även om jag förklarat hur viktigt det är att komma, att polisen annars kan hämta … Så känner jag alltid en oro för att klienten inte ska dyka upp. Ja, jag vet att jag inte kan ta ansvar för den delen – men jag tycker alltid att det är […]