Vad händer med bilen när den som misstänks för smuggling häktas?

En återkommande fråga när jag träffar klienter som häktats som misstänkta för smuggling är ”Vad händer med bilen?” ”Kan du flytta den till en säker plats?”

Advokatens roll är att försvara klienten – att ta tillvara klientens intressen i domstolen. I försvararuppdraget ligger inte att flytta klientens bil.

Eftersom jag inte hittade svar på dessa frågor kontaktade jag tullen. Jag fick då till svar att de inte tog något ansvar för bilen. Det är inte ens säkert att den parkeras på en plats där det är tillåtet att parkera utan att betala parkeringsavgift.

Därför riskerar den som sitter häktad även parkeringsböter.

Varför inte skapa en parkeringsplats för de bilar som tillhör den som anhålls?

Jag menar inte att staten skall ta ansvar för eventuella inbrott som kan ske i bilen. Men det vore väl rimligt att bilen skulle kunna parkeras på en plats där den har tillåtelse att stå fram till dess att den misstänkte släpps fri.

Jag tror att en sådan rutin skulle spara en hel del pengar i form av minskade arvoden för försvararen. Även om jag numera är tydlig med att bilen inte är mitt ansvar – så handlar många av frågorna om oron för bilen. Det är svårt för den häktade att förstå varför han/hon inte får kontakta sin familj och meddela att bilen behöver hämtas.