Förlikningsavtal

Idag har det varit fullt fokus på juridiken hela dagen. Bland annat har jag lyckats få igenom två förlikningar. Många konflikter handlar egentligen inte om pengarna. Istället är relationer och upplevelser en stor del. Genom att fokusera på lösningarna – hur vi kan lägga konflikterna bakom oss – och istället börja leva kan man ibland […]