Förlikningsavtal

Idag har det varit fullt fokus på juridiken hela dagen. Bland annat har jag lyckats få igenom två förlikningar.

Många konflikter handlar egentligen inte om pengarna. Istället är relationer och upplevelser en stor del.

Genom att fokusera på lösningarna – hur vi kan lägga konflikterna bakom oss – och istället börja leva kan man ibland hitta kreativa lösningar som passar klienterna bättre än en lång domstolsprocess som ofta är kombinerad med en kapitalförstöring (ja, där så klart ombudsarvodena är en del).

Att ha rätt är inte detsamma som att få rätt.

En dom där du fick rätt i alla delar saknar värde om den som ska betala ändå inte har några pengar att betala med. Då är det kanske bättre att hitta en avbetalningsplan som gör det möjligt för motparten att betala av lite i taget i den takt det går att få fram pengar.