Förtal på bloggar

Det är alltid extra intressant att läsa rättsfall som berör frågor som precis varit aktuella i egna mål.   HD har lämnat prövningstillstånd i ett mål där A yrkat 10 000 kr i skadestånd av B efter att ha blivit kränkt på en blogg. Tingsrätten utdömde en kränkningsersättning om 5 000 kr. Så här skriver […]