Reflektionstid för fokus

Klockan har passerat min läggdagstid igen. Två trevliga telefonsamtal gjorde att portföljen fortfarande är ouppackad. Hyresavtalen mellan bolagen som skulle koll-läsas, budgetarna jag skulle arbeta vidare med när jag lämnade kontoret kl 18.10. Tiden rinner iväg – och just nu behöver jag tid för tankar- tid för alla planer att landa.   Saker händer i […]