Reflektionstid för fokus

Klockan har passerat min läggdagstid igen. Två trevliga telefonsamtal gjorde att portföljen fortfarande är ouppackad. Hyresavtalen mellan bolagen som skulle koll-läsas, budgetarna jag skulle arbeta vidare med när jag lämnade kontoret kl 18.10. Tiden rinner iväg – och just nu behöver jag tid för tankar- tid för alla planer att landa.

 

Saker händer i ett högt tempo nu.

 

Min mentor sa så mycket klokt idag. B.l a. varnade  han mig för att det kommer bli väldigt mycket arbete, långa dagar – i flera år framöver. Funderar – klarar jag fortsätta hålla samma höga tempo som jag har idag? Är jag tidsoptimist som tror att arbetstiden skall kunna minska redan till sommaren?

 

Framgångsfaktorerna är att bygga en effektiv organisation som säkrar upp hög kvalitet. Att göra rätt från början, att inte behöva förändra i organisationen fler gånger. 2011 var en tid av att pröva. Ingen hade gjort det här förr… och det fanns inga färdiga lösningar.

 

Samtidigt kan jag i backspegeln se att vi skulle ha sparat tid och pengar om vi från början skulle ha vetat precis hur allt skulle vara.

 

Den här gången ska jag ge mig tid att tänka!