Att veta sin rätt…

(Lev Livet aug 2011) I sjutton år har jag försökt sprida kunskap om vad lagen innebär i olika situationer. Fortfarande kommer det klienter som blir förlorare i skilsmässor för att de inte visste innebörden av lagen eller förstod konsekvenserna av ett äktenskapsförord. Antagligen kommer jag aldrig kunna få alla att ta reda på sina rättigheter […]