Att veta sin rätt…

(Lev Livet aug 2011)

I sjutton år har jag försökt sprida kunskap om vad lagen innebär i olika situationer. Fortfarande kommer det klienter som blir förlorare i skilsmässor för att de inte visste innebörden av lagen eller förstod konsekvenserna av ett äktenskapsförord. Antagligen kommer jag aldrig kunna få alla att ta reda på sina rättigheter – men jag kan ju försöka!

En av de absolut svåraste handlingarna att skriva är äktenskapsförord. På kurserna om familjerätt är äktenskapsförord ett av de ämnen som diskuteras flitigast. Vissa advokater skriver in i äktenskapsförordet vilken av parterna de företräder. Så långt har vi inte kommit än – däremot är vi noga med att endast en av makarna kan vara vår klient. Den andre maken bör kontakta ett eget ombud som tillvaratar dennes rätt.

För precis så svårt är det med äktenskapsförord – även om det bara är några få rader.

Ett av mina första ärenden när jag startade min juristfirma var att hjälpa en kvinna som var på väg att skiljas. Hon hade gift sig när hon var 22 år. Inför äktenskapet gick hon och hennes man till banken för att skriva äktenskapsförord. Ni kan själv tänka er hur liten hon kände sig när det gick in på det stora bankkontoret med marmorgolv. Bankdirektören la fram ett äktenskapsförord på det blanka skrivbordet. Äktenskapsförordet innebar att all egendom blev enskild för varje make. Just då var det inte något konstigt. Båda var unga och utan någon förmögenhet. De stod båda på hyreskontraktet och arbetade heltid.

Några år senare föddes det första barnet. Kvinnan slutade sin anställning för att det var svårt att få ihop livet då han hade ett arbete som innebar mycket resor. I 20 år var kvinnan hemma och skötte hem och barn. Så småningom skötte hon även mannens stora gård som han fick av sina föräldrar. När hon ville skiljas ägde hon ingenting medan mannen ägde många miljoner! Om hon skulle gå i pension vid 65 års ålder skulle hon ha fått 7 000 kr i månaden före skatt!!!

Att få ett äktenskapsförord ogiltigt är svårt.

Vad skulle hon gjort? Äktenskapsförord och testamenten bör ses över regelbundet. Livet förändras och då bör även de juridiska handlingarna uppdateras.

När de skrev äktenskapsförordet var det inte så märkligt. Däremot borde de skrivit om det när hon avslutade sin anställning. Eller så skulle de ha sett till att hon fick möjlighet att ha ett eget sparande – så att hon också hade enskild egendom. En annan lösning vore att de hade upprättat ett avtal som gav henne rätt till underhållsbidrag vid en skilsmässa.

Nu gjorde de inget av detta. Hur gick det? Jo, vi lyckades förhandla fram ett underhållsbidrag.

Äktenskapsförord är svårt – särskilt om du blandar ihop enskild egendom med giftorättsgods, men mer om det en annan gång.

Jag önskar att fler tar reda på vad som gäller. Ett sätt att hitta kunskap är via vår hemsida www.advokatbyran.nu.

Tänk om juridik kunde få vara en naturlig del av livet!