Kontrakt

Passagerarfärjan Viberö är fylld av solbrända stockholmare på väg hem. Få njuter av hur bergen letar sig ner i vattnet likt slöa dinosaurier. Själv fascineras jag lika mycket varje gång. Kanske är det enkelheten som lockat mig ut i Stockholms skärgård de senaste åren. Känslan av att gå barfota över varma stenhällar, att skölja ur hårschampot i havet simmande på rygg, frånvaron av diskmaskin och rinnande vatten.

Jag tänker tillbaka på sommarens ”disk-diskussioner”. För mig var det självklart att ungdomarna skulle hjälpa till. Ändå uppstod diskussioner efter varje måltid om vems tur det var att diska och hur mycket var och en diskat hittills. Ett typiskt exempel på hur lätt det är att prata förbi varandra – att inte lyssna. Vad säger den andre mellan raderna? Vad är innebörden av det som inte sägs?

Båten lämnar fyra vita ränder av skum bakom sig och skapar en krusning på den spegelblanka vattenytan. Den lilla förhöjningen växer till en våg som bildar en kaskad av vitt skum när den slår hårt mot berget.

Hur ofta glömmer vi inte att ta reda på vad den andre vill? Hur ofta skapar inte otydligheter små vågrörelser på den lugna ytan, små vågor som nästan inte syns? Ändå kan de växa sig stora och slå hårt mot verkligheten. Juridiken behöver inte bara handla om att hjälpligt sortera upp och reparera det vågorna krossat och blandat ihop. Juridiken kan även vara en vågbrytare som förebyggande reder ut otydligheter och stoppar de små vågorna som annars kan växa sig stora.

Så här i efterhand inser jag att vi borde ha gjort upp ett ”kontrakt” innan vi åkte i väg. Då hade vi alla visst vad vi förväntade oss av varandra. På samma sätt borde man upprätta kontrakt när man ingår olika former av samarbete, t ex flyttar ihop eller startar företag tillsammans.

Äktenskapsförord och kompanjonsavtal är vanliga avtal, men samarbetsavtal om hemmets skötsel har jag hittills aldrig upprättat. Vem vet – sådana avtal skulle kanske avvärja många diskussioner.

Flaggan vajar i båtens akter. På berghällarna lyser röda stugor som ett bevis på människans samarbetsförmåga, vilja och kraft! Vita segelbåtar kryssar mellan öarna och fångar upp vinden.

Ibland är det lätt att glömma bort att ta tillvara alla de möjligheter som finns!