Tidslinje Vrede i Älvdalen

Här kan du läsa om karaktärerna i Vrede i Älvdalen

November 1520

Stockholms blodbad

December 1520

Gustav Vasa flyr upp till Dalarna

Nedan är ett citat ur Wikipedia

Det var inte bara i Dalarna med omnejd som allmogen gjorde uppror. På sin resa söderut efter Stockholms blodbad hade Kristian avrättat stureanhängare i Norrköping, Linköping och Vadstena, och i cistercienserklostret Nydala nära Värnamo lät han dränka eller halshugga ett stort antal munkar, biskopar och adelsmän. Benämningen Kristian tyrann myntades i Nydalamunkarnas minnesbok. Därefter bröt det ut uppror på flera håll i Småland. Liksom i Dalarna var de till stor del en reaktion på att Kristian låtit offentliggöra sina planer på att avväpna allmogen och samtidigt lägga på dem nya tunga skatter. Bland ledarna för upproret fanns adelsmännen Johan och Klas Kyle, som stått nära Sten Sture den yngre, och storbonden Måns Duss i Vetlanda. Klas Kyle hade räddats efter dödsdomen under Stockholms blodbad, och startade med brodern, upproret i Småland redan under december 1520. Under januari-mars 1521 spred sig upproret, kungliga fogdar dödades och Kristians folk tappade kontrollen över centrala Småland och stora delar av Kalmar län.[9]

Även i Västergötland, Dalsland och Värmland ledde den kungliga befallningen om böndernas avväpning till starka protester. Upproret i Västergötland började bland bönderna men snart tog lagmannen Nils Olsson (Vinge) på sig uppgiften som upprorsledare och vid landstinget i Skara den 2 juni anslöt sig alla ombuden, även den talrika adeln, till upprorssidan och utsåg Nils Olsson till hövitsman.[10]

Januari 1521

I mitten av januari 1521 sammankallades folket i Mora och närliggande socknar till ett möte där Gustav Eriksson, då 24 år, utsågs till ”hövitsman över Dalarna och meniga Sveriges rike”. Han fick 16 livvakter han kunde styra över. Dessa 16 livvakter skulle så småningom bli Svea Livgarde.

Det första den nye hövitsmannen gjorde var att ordna sin ekonomi och omgående beslöts det att den nyuppsatta styrkan skulle gå mot Falun dit man anlände den 10 februari. Fogden tillfångatogs och allt danskt gods, samt insamlade skatter, beslagtogs. Dessutom fick man tag i stora mängder tyg som användes till uniformer och nya fanor. Styrkan drog sig tillbaka, men återkom snart för att vädja till bergsmännen att ansluta sig till upproret. Dessa gick med på detta då Kristian, och framför allt hans nya skatt, börjat bli hatad. Då bergsmännen gått med sändes även bud till Hälsingland, som erbjöds delta i upproret.[13]

Gustav Vasa begav sig till Gävle … här behöver jag komplettera informationen.

Mars 1521

Var befann sig Olof/Gustav Vasa på vårdagjämningen? Vad hade hänt då?

Vilken information nådde fram till Lyfja under perioden mars – augusti 1521? Vad tänkte och kände hon?

April 1521

… När Herr Göstaff förnam där av att Hälsinganer vore något tröge och ville icke flux upp med, drog så själv till Helsingeland och satte Peder Swenson i Wiboreboda till hövitsman över allt sitt folk han levde i Bergzlagen, och Olof Bonde förskickade han till att hylla och resa väster bergzlagen, item Lindesberg, Noreskoga, Nädrijke och Akerbohärat &c, vilken på de tiden beviset sig manlige i de landsändar han tillskickade var. Lade dem så före att de skulle slå till fienderne i Westerårs låge på västra sidorne, på samme dag (nämlige 29 Aprilis) när Herr Göstaff hade sig föresatt att slå till dem med Dalekarlaner på den andra sidone. 

Juni 1521

Kvinnor och barn först till Blå Torn i Köpenhamn. Kristina Gyllenstierna och Cecilia Eka skriver brev till Gustav Vasa där han uppmanas komma till Stockholm.

Augusti 1521

Herredag i Vadstena där Gustav Vasa väljs till riksföreståndare

September 1521

Kristina Gyllenstierna förs till Blå Torn

Herman Iserhel besöker Gustav Vasa i Stockholm och uppmanar honom att inta Gotland och oskadliggöra Sören Norby.

September 1522

Sören Norby står på karriärens höjdpunkt och förlänas en mängd områden när han är i Köpenhamn.

Berend von Melen har tagit anställning hos Gustav Vasa. Med hjälp av Lübeck har en flotta byggts upp.

Juni 1523

Gustav Vasa väljs till kung i Strängnäs

Februari 1524

Kristina Gyllenstierna återvänder till Sverige

Juli 1525

Kalmar blodbad

December 1525

Kristina Gyllenstierna skriver brev till en släkting i Danmark där hon uppmanar släktingen att framföra en hälsning till Sören Norby

Årsskiftet 1525-26

Gustav Vasa infann sig personligen hos munkarna i Gripsholms kloster och förklarade att donationen av Sten Sture d ä var ogiltig och att godset skulle återgå till Sten Stures arvinge som var Gusta Vasas far. Bilden som gavs utåt var att bröderna i sin samvetsöm bönfallit honom att bli av med det orättmätigt erhållna.

Detta presenterades för riksrådet i januari (Vadstena). Han utdelade nya privilegier till adeln i gengäld fick han rådets preliminära godkännande av en blivande drottnings morgongåva samt löfte om att hans söner skulle efterträda honom i framtiden.

Maj 1526

Gustav Vasa kommer till Gamla Uppsala med ett stort följe. Här håller han tal från tingshögen där han vill förjaga munkarna från klostren.

Citat ur Peder Svarts krönika

September ? 1526

Peder Jacobi och Mäster Knut förs genom Stockholm på magra hästar och utklädda. De placeras i kåken.

Februari 1527

Peder Jacobi avrättas på disatinget i Uppsala

Citat ur Peder Svarts krönika

Juni 1527

Reformationsriksdagen i Västerås

Januari 1528

Gustav Vasa kröns till kung i Uppsala domkyrka

Februari 1528

Räfsten i Stora Tuna