Tidslinje Vrede i Älvdalen

Här kan du läsa om karaktärerna i Vrede i Älvdalen

November 1520

Stockholms blodbad

Juni 1521

Kvinnor och barn först till Blå Torn i Köpenhamn. Kristina Gyllenstierna och Cecilia Eka skriver brev till Gustav Vasa där han uppmanas komma till Stockholm.

Augusti 1521

Herredag i Vadstena där Gustav Vasa väljs till riksföreståndare

September 1521

Kristina Gyllenstierna förs till Blå Torn

Herman Iserhel besöker Gustav Vasa i Stockholm och uppmanar honom att inta Gotland och oskadliggöra Sören Norby.

September 1522

Sören Norby står på karriärens höjdpunkt och förlänas en mängd områden när han är i Köpenhamn.

Berend von Melen har tagit anställning hos Gustav Vasa. Med hjälp av Lübeck har en flotta byggts upp.

Juni 1523

Gustav Vasa väljs till kung i Strängnäs

Februari 1524

Kristina Gyllenstierna återvänder till Sverige

Juli 1525

Kalmar blodbad

December 1525

Kristina Gyllenstierna skriver brev till en släkting i Danmark där hon uppmanar släktingen att framföra en hälsning till Sören Norby

Årsskiftet 1525-26

Gustav Vasa infann sig personligen hos munkarna i Gripsholms kloster och förklarade att donationen av Sten Sture d ä var ogiltig och att godset skulle återgå till Sten Stures arvinge som var Gusta Vasas far. Bilden som gavs utåt var att bröderna i sin samvetsöm bönfallit honom att bli av med det orättmätigt erhållna.

Detta presenterades för riksrådet i januari (Vadstena). Han utdelade nya privilegier till adeln i gengäld fick han rådets preliminära godkännande av en blivande drottnings morgongåva samt löfte om att hans söner skulle efterträda honom i framtiden.

Maj 1526

Gustav Vasa kommer till Gamla Uppsala med ett stort följe. Här håller han tal från tingshögen där han vill förjaga munkarna från klostren.

Citat ur Peder Svarts krönika

September ? 1526

Peder Jacobi och Mäster Knut förs genom Stockholm på magra hästar och utklädda. De placeras i kåken.

Februari 1527

Peder Jacobi avrättas på disatinget i Uppsala

Citat ur Peder Svarts krönika

Juni 1527

Reformationsriksdagen i Västerås

Januari 1528

Gustav Vasa kröns till kung i Uppsala domkyrka

Februari 1528

Räfsten i Stora Tuna