1650-1674

1654 Drottning Kristina abdikerar vilket leder till strävare och mer inskränkt ortodoxi

1655 Religionsstadgan förbjuder katolsk verksamhet och annan irrlära

1663 Religionsplakatet styr bibeltolkningen

1667 Censur. All kätterska litteratur förbjöds. Varje invandrare ställdes under kyrklig kontroll.

1667 – 1671 Trolldomsprocesser i Älvdalen