Hjälpa, miljö och kvalitet

Steven Coveys bok att ”Leva och verka till 100 %”  eller ”De sju goda vanorna” har påverkat mig mycket. Det är en bok jag kommer att läsa igen.

Boken inspirerade mig att ta fram företagets ledord Hjälpa, Miljö och Kvalitet. När jag ska ta ett beslut går jag tillbaka och funderar om beslutet stämmer överens med ledorden.

För mig innehåller ledorden väldigt mycket.

Vilka tankar väcker orden hos dig?