Ensam vårdnad

Dagligen får jag mail med sammanfattning av nya rättsfall.Det är lätt att glömma att det bakom den juridiskt strikta texten finns verkliga människor av kött och blod. Pappor som känner en saknad efter att få krama om sina barn, mammor som inte får läsa godnattsaga om kvällarna.

Processer om barn tar ofta många år fördjupar konflikten mellan föräldrarna. Jag tycker det är ett stort misslyckande när jag inte lyckas medverka till att föräldrarna själva träffar överenskommelser om barnet. Oavsett vad föräldrarna tycker om varandra så har barnet behov av båda sina föräldrar.

Nåja, så här skrivs de juridiska sammanfattningarna…

Samarbetssvårigheter mellan föräldrarna föranleder ensam vårdnad

Vid vårdnadstvist har såväl mamman som pappan yrkat om ensam vårdnad. Hovrätten uppmärksammar att det föreligger omfattande och djupgående samarbetssvårigheter mellan föräldrarna och att det inte kan vara till barnets bästa att den gemensamma vårdnaden om barnet består. För ställningstagandet om vem av föräldrarna som ensam bör anförtros vårdnaden är frågan om var barnet bör ha sitt stadigvarande boende av betydelse. Hovrätten anser att omständigheterna att barnet stadigvarande bott hos mamman de senaste tre åren och att barnet bestämt givit uttryck för att hon inte vill bo hos pappan föranleder att mamman ska anförtros vårdnaden. Vidare finner hovrätten att det ska förordnas om umgänge mellan pappan och barnet.