Ännu en allmän fråga

Oj, vad många frågor jag nu har på lager att besvara!!! Innan jag kommer till frågorna om boutredningsman skall jag reda ut bodelnings och arvsfrågorna som jag lovat svar på… Men först – en tur ner till Friskis och Svettis!!!! Har verkligen saknat min gympa de senaste veckorna!!! Har lovat mig själv bättring!