#advokatdagarna – tvista mera … Avslutade Örjan Telemann sin föreläsning. Vi behöver fler prejudikat.

image

Nu – internationell privaträtt med Fredric Renström. Ett viktigt rättsområde som ofta förbises.