Hur många tänker på att upprätta lagvalsavtal inför utlandsflytten? #advokatdagarna

Fredric Renström exemplifierar hur krångligt det blir med de internationella förhållandena vid separationer.

Det kan finnas flera länder som har domsrätt i samma fråga.  Olika länders lag kan vara tillämplig på äktenskapsskillnaden, barnen och förmögenheten.

Det är verkligen ett krångligt område. Den som är på väg att flytta utomlands gör klokt i att konsultera en advokat specialiserad på internationell privaträtt.