Tankar om organisation och ledarskap – väckta av #tillvaxtskolan

Under morgonpromenaden är mina tankar i organisation och ledarskap. I eftermiddag ska jag träffa min coach Anne Looström. När jag ser tillbaka på 2011 kan jag se hur mycket jag utvecklats. Först nu är jag redo att ta ledarskapet fullt ut. Mitt vacklande har lett till en otydlighet i organisationen som varit negativ för företaget. Det är dags att ändra på det nu.

KastanjSamtidigt finns det en förklaring. I februari var allting nytt. Inte ens fastigheten hade sina inarbetade strukturer. Jag ville skapa nytt – men har under resans gång lärt mig att i vissa delar är det bättre att använda beprövade strukturer.

I nästa vecka börjar Tillväxtskolans utbildningar för alla anställda. Man kan dela upp utbildningen i tre områden

1) Organisation och företagskultur. Några frågor att tänka på hämtade från Tillväxtplanen; Vilken företagskultur skall Advokatbyrån ha? Vilket ledar – och medarbetarskap vill vi ha? Vad är företagets värdegrund (ideologi)?

2) Sälj – alla är en del av Advokatbyråns varumärke. Vad förmedlar vi? Hur bemöter vi dem vi träffar? Hur upplevs vi av klienter, leverantörer och andra som kommer i kontakt med oss? Särskilt juristerna är sina personliga varumärke. Jag tror inte att klienterna främst anlitar byrån utan det är människorna som anlitas! Ta alla tillfällen i akt att stärka ert personliga varumärke. Förbered en presentation av er själv och företaget tills ni skall på kursen! Träna på att mingla och skapa era egna nätverk! Förbered er för den dagen då ni har ert eget företag!

3) Ekonomi – en möjlighet att skapa förståelse för företagets ekonomi. Vi håller på att ta fram budget för de kommande åren. Vi återkommer med en datum i mitten av januari då vi presenterar budgeten och även diskuterar företagets nyckeltal. Fundera på hur ni vill ta del av företagets ekonomi. Vad vill ni veta regelbundet? Diskutera med anställda i andra företag – hur gör de? Att få insikt i Advokatbyråns ekonomi är en bra förberedelse för att kunna driva och följa upp ett eget företag.

lönn, lönnblad

För att citera Hasse Olsson:”Kunskap är värdelös. Det är vad vi gör som skapar värde. Vi måste göra jobbet. Om vi investerar i kompetensutveckling har jag ansvar för att investeringen ger en avkastning.”

Hur följer vi upp det här på bästa sätt?

Min tanke är att vi träffas i början av december och diskuterar de frågorna som väckts. Då tänkte jag även vi skulle diskutera den upprättade tillväxtplanen.

I mitten av januari avsätter vi tid för reflektion igen – då kan vi förhoppningsvis även presentera företaget för nya medarbetare!

Så – nu fokus på juridiken!