Att värdera sin energi enligt EnergyManagement

Så kom jag då äntligen upp ur sängen. Gårdagens föredrag av Annica Gilbertsson hade peppat mig tillräckligt för att dra på joggingkläderna. Att byta morgonpromenaden mot en löparrunda är verkligen en ansträngning – men den ger effekt hela dagen!

Tankarna från EnergyManagement fanns i mitt huvud. Här kommer några kloka citat;

Hur ofta tänker vi ”Jag hinner inte….” för att sedan hoppa över maten, träningen, tiden med bästa väninnan?

Tänk istället ”Nähä… men hinner jag…” tänka saktare i eftermiddag för att jag hoppat över lunchen, vara gnällig när jag hämtar barnen…

Vi var överens om att oförutsedda händelser som datastrul tar energi. Lika överens var vi om att om man är stark och positiv har vi bättre förutsättningar att ta hand om jobbiga händelser och hantera dem på bättre sätt.

”Med mer energi tar man sig med större kraft mot sina mål”

Annica rådde oss också att se göra en relationsöversyn. Vilka människor mår vi bra av – vilka får oss att inte känna den där goa känslan? I hennes energinätverk peppra lyfter de varandra in i den bästa möjliga framtiden. Årligen träffas de och diskuterar 1) Var är jag? 2) Vad vill jag? 3) Hur ska jag komma dit?

Stämningen är viktig på en arbetsplats. Annica menade att chefens bidrar mest till stämningen men att alla bör fråga sig hur bidrar jag till en god stämning? De företag som redan har en bra stämning bör fråga sig vad det är som gör stämningen god? Det kan sedan vara en checklista om stämningen försämras.

När det gäller mental energi menar Annica att man skall ställa sig frågan ”Var är jag och vad gör jag när jag tänker som bäst?”

Emotionell energi handlar bl a om att värdera sin egen energi. Ju bättre vi mår desto bättre är vi för vår omgivning.

Tankekontroll är också viktigt- vi kan träna oss att tänka så att det känns bättre. ”Inte reta sig på retliga saker. Inte ödsla kraft på sådant man inte kan påverka. Träna upp förmågan att skydda sig.”

Tack Annica för massor av klokskap och goda råd!!! Vi kommer inleda våra framtida möten med att stämma av att vi följer våra energistrategier! Nästa gång ska vi träffas i mars. Det känns jättespännande att bygga ett nytt nätverk. Annica Gilbertsson inspirerade verkligen oss att också lyfta varandra in i bästa möjliga framtid!