Behöver advokater bli bättre på PR?

Den frågan ställer Fredrik Olsson, chefredaktör på Dagens Juridik i en artikel idag.

Jag rekommenderade artikeln på min Facebooksida och fick följande kommentarer på twitter; ”Jag har naivt förtroende att ordförande i rätten inte tillåter rättens beslut påverkas av skriverier och PR-understödd opinion.”

”Resultatet blir att medias trovärdighet i längden urholkas ytterligare. Vem kan jag lita på? Inte många”

Kan beslut påverkas av media?

Jag önskar att så inte vore fallet- men här måste vi skilja på domstolar och beslut som fattas av kommuner och myndigheter. När det gäller politiska beslut är jag övertygad om att besluten kan påverkas av opinionen – och opinionen påverkas av media – precis som media påverkas av opinionen.

Mitt engagemang för Ja till Österlen är ett tydligt exempel.

Våren och sommaren 2007 stod Österlen enade mot gruvbrytning på Österlen. Media var odelat på vår sida.

När Shell i december 2007 ansökte om undersökningstillstånd dök det plötsligt upp inlägg på tidningssidor och insändarsidor där motståndarna till gruvbrytning utmålades som bakåtsträvare. Plötsligt vände media och ställde sig på Shells sida..

Om kommunen skulle haft beslutanderätt i ärendet är jag övertygad om att politikernas ställningstagande skulle ha påverkats.

Det är min förhoppning att ingen domare påverkas av media och opinion – men jag är inte övertygad om att det är så i de ärenden där rättsläget är oklart.

PR och juridik

En rättsprocess kan handla om mycket mer än själva rättegången och beslutet. Att få media på sin sida kan göra den som förlorat i domstolen till den slutliga vinnaren. Rätt hanterat kan en rättsprocess ge tidningsrubriker som är gratis marknadsföring.

Vilken roll skall advokaten ha i detta?

Juridiken kan presenteras på olika sätt. En PR-tränad advokat som har förmåga att lägga fram målet på ett sätt som tilltalar media skulle kunna vara en stor tillgång för klienten mer än i domstolen.

På twitter ställer jag följande fråga till Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet; Vad säger advokatsamfundet – behöver advokater bli bättre på PR?

Anne Ramberg svarade; ”Problemet är inte att domstolar påverkas. Risken är att vittnen och andra förhörspersoner påverkas.” ”Advokatens roll är att lojalt tillvarata klientens intressen inom ramen för uppdraget. Inte att vara PR konsult.”

Andebark: ”Delar din uppfattning! Tror samtidigt att medietränade advokater i vissa fall är bättre på att tillvarata klientens intresse.”

Artikeln i Dagens Juridik väckte verkligen tankar som nog kommer sysselsätta mig ett bra tag framöver. Just nu är jag nyfiken på om det finns exempel där en advokat använt rättsprocessen på ett sätt som främjat klientens varumärkesbyggande genom media.