Bodelningsförrättare

Återigen känns det som om dagen bara försvann. Klockan är tio över tre!!!

Tanken var att jag skulle kunna sätta igång med reciten till ett bodelningsbeslut – men ett av ombuden begärde anstånd med att inkomma med svar.

När parterna inte kan lösa bodelningen i sämja kan det ta många år innan tvisten är avgjord. Utredningar, värderingar, yttranden över motpartens yttranden.

När väl bodelningsförrättaren fattat ett beslut kan detta överklagas till tingsrätten. Ytterligare förhandlingar, väntetider…

Mitt råd är alltid att försöka nå lösningar i bodelningen så snart som möjligt. De enda som tjänar på långa processer är advokaterna.

Tänk – när en bodelningsförrättare är inkopplad skall varje handling läsas av tre advokater med ca 1 500 kr i arvode/timme!

I kväll skall jag till tingsrätten. Kamratföreningen har ordnat ett spännande föredrag om kriminalteknik.

Men först ska jag gå igenom alla akter från A till Ö. Målet är att göra det en gång i månaden för att vara säker på att inte något ärende blir liggande!