Bodelningsförrättare

Återigen känns det som om dagen bara försvann. Klockan är tio över tre!!! Tanken var att jag skulle kunna sätta igång med reciten till ett bodelningsbeslut – men ett av ombuden begärde anstånd med att inkomma med svar. När parterna inte kan lösa bodelningen i sämja kan det ta många år innan tvisten är avgjord. Utredningar, […]