Hur gör man när man ska skilja sig?

Hur många gånger har jag inte fått denna frågan. Hur säger man? Hur göra man? När är det bästa tillfället?

Jag önskar att jag hade svaren – men det är inte så enkelt.

Här ska jag enkelt försöka förklara hur man sköter det juridiska.

För den som är sambo är det viktigt att tänka på att man måste begära bodelning inom ett år från att man flyttade isär. Vad som ska bodelas om man har varit sambo hittar du på hemsidan.

Om man är gift måste man ansökan om äktenskapsskillnad. (Se mer om detta på hemsidan.)

Enligt lagen skall bodelningsavtal skrivas, men om det inte finns någon fastighet eller bostadsrätt är det ingen som kontrollerar att det blir gjort. Jag rekommenderar ändå att en handling upprättas – annars kan en make komma tillbaka i framtiden och begära bodelning.

Bodelningen skall göras med utgångspunkt från vad makarna äger den dagen ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till tingsrätten.

Låt oss säga att Anders och Bettan lämnar in ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten den 25 september 2011. De skall då begära kapital- och räntebesked från banken per den 25 september. Om Anders mor avlider den 20 september skall hans andel i dödsboet räknas med. Avlider hon den 30 september skall arvet efter hans mor inte delas.

Vi antar att Anders och Bettan äger hälften vardera av en fastighet som Bettan vill ta över. För att veta värdet på fastigheten anlitar de en mäklare som gör en värdering. De kan sedan lägga in siffrorna i vår kalkyl på hemsidan för att se hur mycket de skulle fått över om de sålt fastigheten. (Obs du behöver lägga upp dig som medlem för att komma åt tjänsterna.) På hemsidan kan man enkelt se utfallet om mäklarprovisionen eller marknadsvärdet ändras.

Vi antar att Anders och Bettan skulle ha fått 400 kkr över om de sålt fastigheten och betalt lån, kapitalvinstskatt och mäklarprovision. Om Bettan vill ta över huset skall hon betala Anders halva summan. Hon övertar betalningsansvaret för den latenta kapitalvinstskatten. Genom att överta fastigheten genom bodelning slipper Bettan betala stämpelskatt.Ibland väljer par att sälja fastighetsandelen istället. Ett skäl kan vara att den part som flyttar vill köpa en ny fastighet och ansöka om uppskov med kapitalvinstskatten. Det kan också vara så att man är osäker på vilka avdrag för reparationer som kommer att gå igenom.  

Om Anders och Bettan bara har bott ihop i 4 år finns det en jämkningsregel som säger att endast 80% av deras egendom skall bodelas.

Om Anders äger hälften av fastigheten (200 kkr) och ytterligare 1 800 kkr uppgår hans giftorättsgods till 2 Mkr.80% av detta är 1,6 Mkr – detta skall delas.

Om Bettan äger den andra halvan av fastigheten och ytterligare 200 kkr uppgår hennes giftorättsgods till 400 kkr. Dvs 320 kkr skall delas.

Tillsammans har de 1 920 kkr. När bodelningen är klar skall de ha 960 kkr vardera.

På Bettans lott lägger vi fastigheten för 400 kkr, Bettan behåller sina 200 kkr och skall ha en ytterligare bodelningslikvid om 360 kkr. Om Bettan ensam skall överta betalningsansvaret för lån är det viktigt att ha kontakt med banken på ett tidigt stadium så att man vet om de godtar Bettan som ensam låntagare.

Om makarna inte kan komma överens om egendomens värde eller hur den skall fördelas kan de ansöka om att tingsrätten utser en bodelningsförrättare. Kostnaden för bodelningsförrättare betalas av parterna.

Om vi får ett sådant uppdrag begär vi ett förskott om minst 5 000 kr av varje make. Ofta kan det bli betydligt dyrare, men det beror på hur mycket tid vi får lägga ner. Varje telefonsamtal och mail skrivs t ex upp med minst 15 minuter. Därför kan man spara mycket pengar genom att komma överens om bodelningen själv. 

När man kommit överens om hur egendomen skall fördelas skall man upprätta ett bodelningsavtal. Då är det klokt att anlita en advokat.

På hemsidan har vi tagit fram ett formulär där man kan fylla i uppgifter och boka en telefonkonsultation. Om vi får reda på belopp och fastighetsbeteckning innan konsultationen kan vi ha ett förslag färdigt som vi kan gå igenom tillsammans på datorskärmen. Sedan kan vi skicka originalhandlingarna till banken. Ofta skall parterna ändå träffa banken för att avsluta gemensamma konton och föra över lån. 

Genom att utveckla stödtjänster på hemsidan och hitta en smidig handläggning är det vår förhoppning att vi skall kunna hjälpa människor begränsa advokatkostnaderna med bibehållen kvalitet.