Klientmöten… Helt utpumpad… Men bara älskar det …

Sitter i bilen efter en kort runda i Ystad. I eftermiddag har jag haft klientmöten på Handelsbanken.

Efteråt är jag alldeles slut. Det är som om jag går helt in i klientens problem – lyssnar på nyanser i det som sägs för att även få antydan om det som inte sägs och anande det osagda ställa de rätta frågorna.

Den senaste tiden har jag inte haft utrymme till så många egna ärenden som tidigare – men det börjar att vända.

Jag ser faktiskt fram emot att öka antalet klientmöten igen!