Algodling – en spännande utveckling av livsmedelsproduktion #alg #gullfot

20111124-162341.jpg
Mikroalger lagrar solenergi och förbrukar koldioxid. Räddningen för vår jord?

Ur mikroalger kan man pressa fram råolja som kan användas på samma sätt som fossil olja. Så spännande. Fredrika Gullfot berättar om hur flygplan körts med olja från alger.

Mikroalger behöver koldioxidutsläpp som näring. Även kväve och fosfor kan användas i algodlingen.

Nytänkande handlar om att våga, säger Fredrika. Hon uppmanar oss att involvera och samarbeta om man vill göra något nytt.