Kompetensutveckling

En viktig del av vårt koncept är vidareutveckling – både vad gäller juridik men även personlig utveckling.

Efter flera år av fokus på vad vi presterar känns det som om nu även de inre värdena uppmärksammas – att man har harmoni och balans, självkänsla, att må bra. Personligen tror jag att en advokat som är ”landad i sig själv” – inte har något behov av att förhäva sig – är en bättre lyssnare och därmed kan ge bättre råd till klienten.

Min upplevelse av tiden som tingsnotarie var att strukturerna snarare bröt ner mitt självförtroende och min självkänsla än byggde upp den. Här vill jag bygga individernas självkänsla.

I kontakten med humanjurister får jag ständigt höra att det är för dyrt att lära upp personal. (Ja, det har kostat… och det är fortfarande svårt för bankerna att förstå advokatbranschen – men mer om det en annan gång.) Jag har funderat på hur vi skulle kunna göra det mer kostnadseffektivt – snabbare få de nyanställda produktiva.

Som jag skrivit om tidigare finns hela tiden miljötänket med i allt jag gör. Hur skulle vi kunna göra utbildningarna hållbara?

I morse kom jag på det – varför inte använda bloggen? Ok – det gör att jag bjuder på allt material som jag annars kunde ta betalt för. Å andra sidan skulle det kunna vara en bra marknadsföring av utbildningen. Kanske får det jurister med ”rätt” värdegrund att söka sig till oss.

I huvudet har jag byggt upp fyra utbildningar som ska samordnas.

1) Utbildningsprogram för jurister

2) Utbildningsprogram för administratörer

3) Praktikantutbildning

4) Ledarskapsutbildning

Nu ska jag fundera ut hur jag ska bygga strukturerna här på sidan för att det ska fungera. När den är byggd så kan jag börja fylla på de fyra utbildningarna med material. Det kommer vara ett projekt som antagligen varar över hela 2012 innan allt är klart.