Rosa repet (fortsättning från Munken som sålde sin Ferrari)

Princip: Lev disciplinerat

Visdom

* Självdisciplinen byggs upp genom att man hela tiden utför modiga handlingar

* Ju mer näring du ger självdisciplinens för inom dig – desto mer mognar den (För att bygga upp en vilja av stål måste man göra många små saker som stärker disciplinen – En inre styrka är en mental kraftreserv)

* Viljestyrka är självförverkligandets dygd (När man fokuserar på enbart de positiva tankarna och med ren viljestyrka vägrar tänka de negativa torkar de negativa tankarna bort.) (Viljestyrka gör det möjligt för oss att göra det vi säger att vi skall göra när vi säger att vi skall göra det.)

Teknikerna

* Mantra/kreativ visualisering

”Upplysta människor försöker aldrig efterlikna andra. De försöker bara överträffa sig själva så som de var tidigare. Tävla med dig själv!”

Ta kontrollen över vanorna innan de tar kontrollen över dig!

”Friheten att se skogen för alla träd och välja det som är rätt framför det som är akut.”

”Om du fortsätter din kamp mot de svagare tankarna som lyckats smyga sig in i ditt inre palats genom åren kommer de till sist att förstå att de inte är önskade och dra sig tillbaka likt oönskade besökare.”